Ειδικοί Χάρτες
   Tmax 2m
   Εκκίνηση: Th 18
   Εκκίνηση: Παρασκευή 12
   Εκκίνηση: Παρασκευή 06
   Εκκίνηση: Παρασκευή 00
    Παρ, 09.07. 12..18 GMT
    
   Ώρα εκκίνησης:
   Ημέρα:
    
   Μήνας:
    
   Έτος: